Riool

Riool ontstoppen
Riool verstopt? Collectief Onderhoud biedt u uw specialist voor het ontstoppen, reinigen, inspecteren en lokaliseren van riolering, afvoer, leidingen, vetafscheiders en septic tanks.

Riool ontstoppen? Problemen met een verstopte afvoer, gootsteen of toilet. Wateroverlast? Stankoverlast? Loodgieter nodig? Onze monteurs lossen het kwalitatief goed en snel voor u op. 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. Wij lossen uw rioolverstopping op.

Riool laten ontstoppenRiool - All-in

 
Uitgebreid
24/7 Service monteur beschikbaar v
 + Bij urgente storing binnen 4 uur een monteur ter plaatse v
 + Bij niet-urgente storing binnen 24 uur een monteur ter plaatse v
 + Binnen 1 uur na melding is een definitieve afspraak met u gemaakt v
 + Geen voorrijkosten bij een verstopping v
 + Geen uurloon bij een verstopping v
 + Incl. materialen t.b.v. het riool tot € 25,00 (per gebeurtenis) v
Minimale looptijd abonnement: 2 jaar
   
Kosten per maand: € 5,50

 

​Abonnement voorwaarden
Dit abonnement geeft u het recht om 24 uur per dag 7 dagen per week geheel kosteloos uw riolering te ontstoppen. U betaalt geen voorrijkosten en materialen tot € 25,00 zijn inbegrepen.
 
De eerste opdracht kan na betaling van het overeengekomen bedrag en 1 maand na het aangaan van deze overeenkomst worden uitgevoerd.
 
Gedurende de looptijd van de overeenkomst zal Collectief Onderhoud er zorg voor dragen dat de intact zijnde afvoerleidingen, welke deel uitmaken van de woningen tot aan de erfscheiding, genoegzaam functioneren. Tot het functioneren wordt gerekend curatieve reiniging aan alle niet-gemeenschappelijke afvoerleidingen.
 
Spoedeisende ontstoppingen van toilet afvoerleidingen, indien gevaar voor overstroming aanwezig is zullen onmiddellijk of wel zo spoedig mogelijk in nacht, zon- en feestdagen worden verholpen een en ander in onderling overleg tussen u en onze partner.
 
Niet spoedeisende ontstoppingen van aansluitleidingen, gootsteen, wastafel, doucheput, wasmachine , etc. worden verholpen op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.
 
Geconstateerde problemen aan de afvoerleidingen, zoals breuk, verzakkingen en dergelijke worden terstond door de met de ontstopping belaste monteur aan de contractant gemeld en wordt bevestigd op de werkbon.
 
De looptijd van dit abonnement is 2 jaar en wordt na einde automatisch met dezelfde termijn verlengd. Wilt u de overeenkomst beëindigen dan dient u minimaal 3 maanden voor het einde het abonnement op te zeggen.
 
Tevens kunt u elke andere storing ook melden. De storingen worden afzonderlijk gefactureerd conform de aantrekkelijke tarieven.
 
 
Niet in de overeenkomst inbegrepen zijn de volgende werkzaamheden:
 • Het ontstoppen van afvoerleidingen die niet volgens de NTR 3216 zijn aangelegd.
 • Werkzaamheden aan asbest houdende afvoerleidingen.
 • Het verhelpen van verstoppingen die veroorzaakt zijn door voorwerpen of producten welke verharden o.a. bijv., spoelcement, ontstoppingsmiddelen zoals bijv. caustic soda.
 • Herstelwerkzaamheden aan de afvoerleidingen valt buiten deze overeenkomst.
 • Bevriezing van afvoerleidingen en reiniging met hoge-waterdruk bij vorst.
 • Reinigen/leegzuigen van alle afvoeren van openbare parkeergarages.
 • Leegzuigen van straatkolken.
 • Het ontstoppen van afvoerleidingen die voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt.
 • Reinigen van de transportleidingen in brandgangen welke bestemd zijn voor het afvoeren van de straat- en trottoirkolken en andere opvang.
 • Reinigen van drainageleidingen.
 • Reinigen/leegzuigen en opgraven van septic tanks, beerputten, e.d.
 • Reinigen/leegzuigen van objecten die volgens de Milieuwetgeving als aanvullende voorziening wordt aangemerkt b.v. vetafscheider e.d.
 • Het aanbrengen van extra voorzieningen inzake het toegankelijk maken van het leidingnet.
 • Het reinigen van dakgoten.
 
 
 
 

Bel voor het melden van een storing:

0900 - 9977779

Bel voor vragen de klantenservice:

0541 - 356308